9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އައިޖީއެމްއެޗް----- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
Share
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން، ޑޮކްޓަރު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ކަމަށެވެ. 

ޑޮކްޓަރު ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 83 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހާ މަރުވުމުން އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހެއް ކަމެއް އަދި ކަނޑައެއްނާޅަ އެވެ. 

އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން މިގޮތަށް މަރުވާ ކޮންމެ މީހެއް ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 21 މީހަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވާއިރު، އޭގެތޭރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް