11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އައްޑޫ ދެކުނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
Share
އައްޑޫ ދެކުނަށް ބިންހެލުމެއް އައިސްފި އެވެ.
Advertisement

އެމެރިކާގެ ޖިއަލޮޖިކަލް ސާވޭއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ އާއި 501 ކިލޯމީޓަރު ދުރުންނެވެ. 

އަދި މި ބިންހެލުމުގެ ބާރު މިނުގައި 6.2 މެގްނިޓިއުޓް ހުރި ކަމަށްވެސް އެ ވެބްސައިޓްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި މިބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ 10:24 ގައި ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅިގެން މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް