11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން--
މޯލްޑިވިއަންއިން މެލޭޝިއާ އަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ނެގުން ހުޅުވާލައިފި
Share
މޯލްޑިވިއަން އިން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި 30 ކިލޯގެ ބެގޭޖް އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.
Advertisement

މޯލްޑީވިއަން އިން މެލޭޝިއާއަށް މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރު ވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރު މޫސާ ވަސީމް ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ދަތުރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެދަތުރު ފަސްކޮށްދިނުމަށް މެލޭޝިއާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންގެ އެދިފައިވާ ކަމަށް މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާއަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ނެގުން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަތުރަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެފްލައިޓުން ޓިކެޓް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށްވެސް މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ 30 ކިލޯގެ ބެގޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާ އެއީ ހަމައެކަނި މިފްލައިޓަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު ޓިކެޓް ނެގުމަށް ހުޅުވާލަފައިވާއިރު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 385 ޑޮލަރު ކަމަށް މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެލޭޝިއާއަށް ހާއްސަ ދަތުރެއް ކުރަން ނިންމާފައި ވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އައި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ފެށުމުން އަލުން ވަނީ އެގައުމަށް ދާން ބޭނުންވެފަ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް