12947
CONFIRMED

DEATHS
11781
RECOVERED
🌏62,244,181
INFECTED
🌏39,801,717
RECOVERED
🌏1,452,410
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ރިއާ-
ރިއާ ކުށަށް އެއްބަސްވީ ޕްރެޝާ ކުރުމުން ކަމަށް ބުނެފި
Share
ރިއާ ޗަކްރަބޯޓީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެ ބަޔާން ދިނީ ތަހުގީގީ ޓީމުން އޭނާއަށް ޕްރެޝާ ކުރުމުން ކަމަށް އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ވަކީލު ސަތީޝް މަނޭޝިންޑޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި ބުނީ ރިއާ އެއްބަސްވީ ޕްރެޝާ ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެ ލިޔުންތައް މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބަލާނެ އެވެ.

ކުށަށް އެއްބަސްވެ ތަހުގީގީ ޓީމަށް ބަޔާން ދިން ދުވަހު، ރިއާ ވަނީ އެ ބަޔާން އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ. އޭނާއަށް އުފުލާފައިވާ ވަނީ ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާއި ކުށްވެރިން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ދައުވާ އެވެ. 

ރިއާ މިހާރު ހުރީ ސެޕްޓެމްބަރު 22 އާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ބޭބެ ޝޯވިކް ޗަކްރަބޯޓީ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތުގެ މަރާ ގުޅިގެން ފެނުނު ޑްރަގް މައްސަލާގައި ސުޝާންތުގެ ގޭގެ މެނޭޖަރު ސެމުއެލް މިރަންޑާ ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް