11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
އާމްދަނީ 46 ޕަސެންޓް ދަށަށް
Share
ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 46 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވީކްލީ ފިސްކަލް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.
Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އާންމުކުރާ އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، މިއަހަރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރީ 30 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސޯދު ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައި ވަނީ 8.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. 

ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 16.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 17.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުކުރި ހޭދައިގެ އަދަދު އުޅެނީ 17.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 7.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުންނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އުޅުނީ 12.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. 

ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިހާ ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު، އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އޮތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތިން މަސް ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުންނެވެ. ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް އަދިވެސް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮތުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް