9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކޮވިޑް19 އަށް ބަޔަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ--
ނުވަލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ
Share
ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި މުޅި ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 900،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.
Advertisement

ޖޯން ހޮޕްކިންސް ޔުނިވާސިޓީގެ ޑޭޓާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ ބަލީގައި މިހާރު 900،079 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. 

އޭގެ ތެރެއިން 190،649 މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. ބްރެޒިލްގައި 128،539 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު، 75،062 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. 

މިހާރު ދުނިޭގެ 27،695،130 މީހުންނަށް ވަނީ މި ބަލި ޖެހިފަ އެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ 6،362،400 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ 4،465،883 މީހުން އަދި ބްރެޒިލް 4،197،889 މީހުންނެވެ. 

ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް 8،834 މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހިފައި ވާއިރު 31 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް