11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ އަދި ރައީސް ސޯލިހު---
ކޮޗިން-ރާއްޖެ ފެރީ މި މަހު 20 ގައި ފަށަނީ
Share
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީގެ ދަތުރުތައް މި މަހު 20 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ރާއްޖެ އަންނަ ދަތުރުގައި ފުރަތަމަ ކާގޯ ފެރީ މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން ކޮޗިން ގައި މަޑުކުރާނީ މިމަހުގެ 22 ގައެވެ. 

އެ ފެރީ ކޮޗިން އިން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިއީ ކޮޗިންއިން ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓާއި މާލެ ޕޯޓަށް ކުރާ ދަތުރުތަކެކެވެ. 

ކޮންމެ މަހަކު މިފަދަ 2-3 ދަތުރު ކުރުމަށް ރާވާފައި ވެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އަންނަމުންދާ ބޯޓުގެ ކާގޯގެ ގޮތުގައި މެޝިނަރީ، ފަރުނީޗަރު، ބޭސް އަދި ކާބޯތަކެތި ހިމެނޭ ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ވެއެވެ. 

ކޮޗިން އިން ރާއްޖެއަށް ފެރީގެ ދަތުރު ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް