ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
Share
ސ. ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީން ނިންމާލާއިފި އެވެ.
Advertisement

އެކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. 

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގަ އެވެ. 

އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 8103 އަކަ މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެ އެވެ. 

އަދި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ވަށައިގެން ޕޭވްމަންޓް ހަދައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި، އަޑީގައި ވަޅުލަން ޖެހޭ ހޮޅިތައް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އެ މަޝްރޫއަކީ 2.49 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް