9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކަރީނާ އާއި ތައިމޫރް އަދި ރަންދީރް--
ތައިމޫރުގެ ކާފަ އިންސްޓަގްރާމުގައި، ލޯބި ފޮޓޯތަކެއް
Share
ކަރީނާ ކަޕޫރް އާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް އަކީ އިންޑިއާގައި "ސްޓާ ކިޑް" އެކެވެ. ތައިމޫރުގެ ހަބަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ފެނޭތޯ އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ.
Advertisement

މި ފަހަރު ތައިމޫރުގެ މުޅިން އާ ފޮޓޯތަކެއް މި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އައިސްފަ އެވެ. އެ ފޮޓޯތައް އާއްމު ކުރީ އަލަށް އުފައްދާފައިވާ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަކުންނެވެ. 

ދަބޫކަޕޫރުގެ ނަން ދީފައިވާ އެ އެކައުންޓަކީ ކަރީނާގެ ބައްޕަ އަދި ތައިމޫރުގެ ކާފަ، ކުރީގެ އެކްޓަރު ރަންދީރު ކަޕޫރުގެ އެކައުންޓު ކަމަށް ވެއެވެ. 

ކަރީނާ އާއި ސައިފްގެ ފޭން ޕޭޖްތަކުން މި ވަނީ އެ ފޮޓޯތައް ޝެއާ ކުރަން ވެސް ފަށާފަ އެވެ. އެއް ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ތައިމޫރު ގައިގައި ކަރީނާ ބައްދާލައިގެން އޮންނަ މަންޒަރެވެ. ދެވަނަ ފޮޓޯގައި ތައިމޫރު އިންނަނީ ރަންދީރް ކައިރީގަ އެވެ. 

ސައިފް އާއި ކަރީނާ މިހާރު ތިބީ ދެވަނަ ދަރިފުޅު އުފަންވާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ވިހާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް