11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ކަރީނާ ކަޕޫރު--
ކަރީނާގެ އުފަން ދުވަސް: "ފެބިއުލަސް އެޓް ފޯޓީ"
Share
ކަރީނާ ކަޕޫރު މިއަދު ދަނީ އޭނާގެ 40 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ދުވަހުގެ އުފާ އޭނާ ފާޅުކުރީ އާއިލާ އާއެކު ގޭގަ އެވެ.
Advertisement

އެ އާއިލާއިން ކޭކު ފަޅާ ސެލެބްރޭޓް ކުރި ގޮތުގެ ފޮޓޯތައް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ކަރީނާގެ ކޭކުގައި ޖަހާފައި ވަނީ "ފެބިއުލަސް އެޓް 40" އެވެ. 

ކަރީނާ އާއެކު ދައްތަ ކަރިސްމާ ކަޕޫރު، ބައްޕަ ރަންދީރު ކަޕޫރު، މަންމަ ބަބީތާ އަދި ފިރިމީހާ ސައިފް އަލީ ހާން އާއި އިތުރު ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގާފައި ވެއެވެ. 

ކަރީނާ އާއި ސައިފް މިހާރު ތިބީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އޭނާ ވިހާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ.

ކަރީނާ ދެން އެންެމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ "ތަހުތު" އިންނެވެ. އޭގައި ރަންވީރް ސިންގް، ވިކީ ކޯޝަލް، އާލިއާ ބަޓް، ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު، ޖާންވީ އަދި އަނިލް ކަޕޫރު ވެސް އުޅެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން އާމިރު ހާނާއެކު "ލާލް ސިންގް ޗައްދާ" އިން ވެސް ކަރީނާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް