11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ނިކީ އަދި ކެނެތު--
ނިކީއަށް ލިބުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް
Share
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކީ މިނާޖުގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ވިހެއުމާއެކު ފޭނުން ދަނީ އޭނާއަށް މަރުހަބާގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.
Advertisement

ނިކީ އާއި ފިރިމީހާ އަދި ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކެނެތު ޕެޓީއަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ކަން އެމީހުން ހާމަ ކުރީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެވެ.

އޭރު ލިބުނު ބައެއް މަރުހަބާގެ މެސެޖުތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން އިއްޔެ ނިކީ ވަނީ ދަރިފުޅު ވިހާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އަދި ލިބުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ. 

ނިކީ އާއި ކެނެތު ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް