13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
Share
ގދ. ތިނަދޫގައި ގާއިމު ކުރާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ، (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ  ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމަައި ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ހޭދަވީ އެންމެ ވިހި ދުވަސް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.  

އެރަށުގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ އެރަށުން ކޮވިޑް ޖެހުނު ހައި ރިސްކް މީހަކު ވިލިނގިލީ ކޮވިޑް ފެސިލީޓީގައި ފަރުވާދޭން ދެކޮޅު ހެދި މައްސަލައެއް ހޫނުވެ އެވެ. 

ތިނަދޫގައި ގާއިމުކުރަނީ 21 އެނދުގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އެކެވެ. އެގޮތުން ހަ އެނދުގެ އައިސީޔޫ ބެޑާއި 15 އައިސޮލޭޝަން ބެޑް އެތަނުގައި ހިމެނެ އެވެ. 

އެރަށުގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށާފައި ވަނީ 25 ސެޕްޓެމްބަރުގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް