ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް--
ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނެ
Share
ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަދި މޯބައިލް އެޕްގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ އެ ބޭންކުގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަދި މޯބައިލް އެޕް ސާވިސްގެ ހިދުމަތް ހޯދާއި ފަރާތްތަކުގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. 

އަދި ވީހާވެސް އަވަހަށް އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ. 

އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ހޯދާއި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ވެސް މައާފަށް އެދިފަ އެވެ. 

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މިއަދު މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާއިރު އެ މައްސަލަ މިހާރު ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓު ދޭން ފަށާފަ އެވެ. 

ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނިއިރު ދިރާގުން ވެސް ވަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިރާގު މޯބައިލް ސާވިސް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް