12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ރ.އަތޮޅު ކުޑަކުރަތު
ރ. ކުޑަކުރަތުން 52 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
Share
ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓްވީ މީހުންގެ އަދަދު 84 އަށް އެރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 52 މީހުންނަކީ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ރ. ކުދަކުރަތުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ އެރަށުންގައި އަލާމާތްތަށް ހުރި މީހުން ފެނިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ، މިމަހުގެ 21 އަދި 22 ގައި ޖުމްލަ 89 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 23 ވަނަ ދުވަހު މީގެ ތެރެއިން 4 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށާއި އަދި 24 ވަނަ ދުވަހު މީގެ ތެރެއިން 7 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށެވެ. 

އަދި މިއަދު ފެނުނު 59 ކޭސް އާއިއެކު ޖުމްލަ 63 ކޭސް އެރަށުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ބ. އޭދަފުށި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށްވެސް އެޗްއީއޯސީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް