މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް--- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 152 މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި
Share
އިތުރު 152 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.
Advertisement

ރާއްޖޭގައި ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނާއި، އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން ފުރުވާލުމަށް ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވިއަނުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މިއަދު 152 ރައްޔިތުން ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވާ އިރު، މޯލްޑިވިއަން އިން މިގޮތަށް 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

your imageއެއާޕޯޓަށް ޗެކިން ވާން ހުރި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް--- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ދާކާއަށް މިއަދު ގެންގޮސްފައިވާ 152 ރައްޔިތުންނާއި އެކު މިހާތަނަށް މޯލްޑިވިއަން އިން އެ ގައުމުގެ 8،036 ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަންގްލަދޭޝްގެ 20،000 ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުން ކަމަށް މީގެ ކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން ބަންގްލަދޭޝް އިން އެހީ ހިފައިގެން އައި އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި ވެސް އެ ގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައި ވެއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް