މާސްކު ކޮބާ؟
ކޮވިޑް މަތިން ހަނދާން ނެތުނީތަ؟ މާސްކު ކޮބާ؟
Share
ކޮވިޑް 19 ގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް މުޅި ދުނިޔޭގައި އޮތް އިރު، ފަރުދީ ޒިންމާގެ މަތިން ބައެއް މީހުން އަންނަނީ ހަނދާން ނެތެމުންނެވެ.
Advertisement

މާސްކުއެޅުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މާސްކު ދަތްދޮޅީގައި އޮންނާތީ މިހާރު ފެނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް