12608
CONFIRMED

DEATHS
11599
RECOVERED
🌏59,168,889
INFECTED
🌏37,896,435
RECOVERED
🌏1,396,359
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ރައީސް ޔާމިން ވޯޓުލައްވަނީ:--
ޓްރަމްޕާއި ރައީސް ޔާމިން ދެއްކެވީ ދާދިއެއް ބަހާނަތަކެއް!
Share
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ގެންދެވީ ތަފާތު ބަހަނާތައް ދައްކަވަމުންނެވެ.
Advertisement

 މި ބަހަނާތަކާއި 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުން ބަލިވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ދެއްކެވި ބަހަނާތަކާއި ދާދި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް