ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޖާބިރަށް ކޭބަލް ކާރު އެޅިދާނެބާ؟
Share
ކާށިދޫއާއި ގާފަރާއި ދެމެދު ކޭބަލް ކާރުން ގުޅާލުމަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވެލައްވާފައިވާ ވައުދެކެވެ.
Advertisement

މިވައުދު ފުއްދިދާނެތޯ؟ އަދި މިއީ މި ދަނޑިވަޅުގައި މުހިންމުކަމެއްތޯ؟ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލުތަކެކެވެ. 

60%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
20%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް