ކޮވިޑް ވެކްސިން
އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިން ދީގެން އަލާމާތްތައް ފެނުން ހުއްޓިއްޖެ
Share
އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ޓެސްޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.
Advertisement

ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 70 ޕަސަންޓު ރައްކާތެރިކަން މި ވެކްސިނުން ލިބިދެ އެވެ. ޑޯޒޭޖް މަތިކޮށްފި ނަމަ 90 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ފައިޒާ އަދި މޮޑާނާގެ ވެކްސިންގެ ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާފައި ވަނީ 95 ޕަސަންޓު ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ކަމަށެވެ. އެއާ ހިލާފަށް އޮކްސްފޯޑުން އުފެއްދި ވެކްސިން އަގުގެ ގޮތުން ހެޔޮވެފައި، ރައްކާ ކުރަން ފަސޭހަވެ، ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަސޭހަވާނެ އެވެ.  

އެހެންކަމުން ހުއްދަ ލިބިއްޖެ ނަމަ މި ވެކްސިން ވެގެން ދާނީ ބަލިމަޑުން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާނެ ވެކްސިނަކަށެވެ. 

73%
ކަމުގޮސްފި
9%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
18%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް