މެރެޑޯނާ
މެރެޑޯނާ މަރުވެއްޖެ
Share
އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މެރެޑޯނާ މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އުމުރުން 60 އަހަރުގައި އޭނާ މަރުވީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެނާ މަރުވެފައިވަނީ ސިކުނޑީގައި ލޭ ކޮޅެއް ގަނޑުވެގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށްކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އަނެއް ބައި ނޫސްތަކުން ބުނަނީ އޭނާ މަރުވީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. 

ފުޓްބޯޅައިގެ ލެޖެންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު މެރެޑޯނާ މަރުވުން ވެގެންދާނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށް ލިބޭ ބޮޑު ވެއްޓުމަކަށެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް