ޑރ. އިބްރާހީމް މަނިކް
ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ
Share
ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ރޭ ފަތިހު، ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކް އަވަހާރަވީ ސިންގަޕޫރުގައި ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. 

އުމުރުފުޅުން 68 އަހަރުގައި އަވަހާރަވިއިރު ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެވެ. 

މަނިކް އަވަހާރަވިއިރު ދުނިޔޭގައި އަނބިކަނބަލަކާއި ދޭ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި އެވެ. 

ޔުނިވާސަލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކަކީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކް (އެމްޔޫ މަނިކް) ގެ ކޮއްކޯފުޅު ވެސް މެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް