އިބްރާހިމް ޝުޖާއު---
ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ހުދުމުހުތާރު އިންތިހާބަށްވާނެ: ޝުޖާއު
Share
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ހުދުމުހުތާރު އިންތިހާބަށް ވާނޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޝުޖާއު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤަށް އެންމެ ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ އިންތިހާބު ކަމަށެވެ. 

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ބާއްވާނޭ އެންމެ ހުދުމުހުތާރު އިންތިހާބު ކަމަށެވެ. 

"މުޅި ދުނިޔެ މަލާމާތް ކުރާނެ އިންތިހާބު." ޝުޖާއުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކުރިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅުގެން އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާއިރު އަދިވެސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެއްނުވެ އެވެ. އަދި އިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އަންނަނީ ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް