ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް--
ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން ޝިޔާމް އީސީއަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
Share
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އެތައް ހައްގެއް، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ބެލޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އުޅެވޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ވާދަވެރިން ތިބީ ރަށު ބަންދުގައި ކަމަށެވެ.

އީސީއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޝިޔާމް ޓްވީޓްކުރެއްވި އިރު، ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއުވެސް ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކަންކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.  އެގޮތުން ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤަށް އެންމެ ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ އިންތިހާބު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ބާއްވާނޭ އެންމެ ހުދުމުހުތާރު އިންތިހާބު ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް