ފަލަސްތީނު ނޫސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބަޑި ޖަހައިފި
Share
އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައިފިއެވެ.
Advertisement
އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައިފިއެވެ.

އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމް ވެފައިވަނީ މޮއާތް އަމާނެހް ނަމަކަށް ކިޔާ ފަލަސްތީނުގެ ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓެކެވެ.އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވެފައިވަނީ އޭނާގެ ވާތު ލޮލެވެ.

އޭނާއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ފަލަސްތީނުގެ މަގުތަކުގައި ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ މުޒާހަރާވެސް ކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް