ހާލިދާ--
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
Share
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ގ. ސިލްވަރުގެ، މަރިޔަމް ހާލިދާ އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.
Advertisement

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ މަގާމަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހާލިދާ އައްޔަންކުރެއްވިއިރު އޭނާއަކީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައާ ގުޅޭ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ލަފާ ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން ވެސް މެ އެވެ. 

ހާލިދާ ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އެންޑް ކޮންޒިއުމާ ސާވިސަސް ޑިވިޝަންގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މީގެ ކުރިން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އާދިލް ވެސް ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
80%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް