ނޯމާ ކަޕާގްލީއާއި އެނާގެ އެކުވެރިން
ކުރީގެ މިސް ވޯލްޑެއް ބަހަކުން ޖެހި ޗިސްޗިސްވެއްޖެ
Share
އާޖެންޓީނާގައި ކުރީގެ މިސް ވޯލްޑެއް ކަމަށްވާ ނޯމާ ކަޕާގްލީ، ބަހަކުން ޖައްސާ މަރާލައިފިއެވެ.
Advertisement

ނޯމާ މަރުވި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 81 އަހަރެވެ. އޭނާ މިސް ވޯލްޑް ހާސިލް ކުރިއިރު އެނާގެ އުމުރަކީ 21 އަހަރެވެ. އެއީ 1960 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 

your imageނޯމާ ކަޕާގްލީ

އޭނާގެ ގައި މަތިން ބަސް ގޮސްފައިވާއިރު، އެނާ ވަނީ ފަހުން ހޮސްޕިޓަަލަށް ގެންގޮސް އައިސީޔޫއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށް މަރުވީއެވެ.

43%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
29%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
29%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް