މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް---
އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި
Share
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުގެ ހާއްސަ ފެއާއެއްގެ ދަށުން އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މޯލްޑިވިއަން އިން ވަނީ އެ އެއާލައިނުން ކުރާ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގުން 10 އިންސައްތަ ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެ ދަތުރުތަކަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 15 އާއި މި މަހުގެ 31 އާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ދަތުރުތަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ އެ އެއާލައިންގެ މި އޮފާއާ ގުޅިގެން ދަތުރުތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުވެ، އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓް ގަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ދަތުރުގެ ހަތް ދުވަސް ކުރިން ޓިކެޓް ނަގަން ޖެހޭ އިރު، މޯލްޑިވިއަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ޓިކެޓްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެވެ.

40%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
30%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
10%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް