ޖަމީލް އަދި ނަޝީދު--
މި ފަހަރު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވާދަވެރިކަން ފެށުނީ އައްޑޫއިން!
Share
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްވެފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާނު ކުރުމާއެކު އިންތިހާބުގެ ވާދަވެރިކަން މި ވަނީ ބޮޑުވާން ފަށާފަ އެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް މި ފަހަރު އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ކައުންސިލަކަށް ވާނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލެވެ.
Advertisement

ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވެސް ދަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ އެކި ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަންނާނެ ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ މައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ވެރިކަމެއްގައި އައްޑޫއިން ފެންނަނީ ވީރާނާކަން ކަމަށެވެ.

ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އިންތިހާބަކަށް ވެސް އެމްޑީޕީއިން ޖަހަނީ އެއް ލަވައެއް ކަމަށާއި ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ވެސް ގައުމު ވީ އިތުރަށް ފަގީރު ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަމާއި މަޖިލިސް ލިބުނު ނަމަވެސް އައްޑޫއަށް އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ. 

"ވަޒީފާ/ޕާޓީ މަގާމެއް ނުދިން، އެކަމަކު ރައީސް [އިބްރާހިމް މުހައްމަދު] ސޯލިހުގެ އާއިލާއަށް ހުރިހާ މަގާމެއް ޕާޓީގެ ބޮޑުން، މަޖިލީހުގެ އެންމެ މަގާމެއް ވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތަކަށް ނޫނީ އާންމު މީހަކަށް ދުލެއް ނުކުރި،" ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކި ނޫސްތަކުން ލިޔެފައި ހުރި ހަބަރުތަކުގެ ސުރުހީތައް ފެންނަ ފޮޓޯތަކާއެކު ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އައްޑޫއިން ފެންނަން އޮތީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫގައި އެމްޑީޕީގެ ރަމްޒަކީ ވީރާނާ ކުރުމާއި ފްލައިން ސްކޫލު ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީއާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ޒައާމަތެއްގައި އައްޑޫއަށް އޮތީ ކޮން ކުރިއެރުމެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ.

"އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ އިމާރާތްކޮށްފައި ވަނީ ބިން ބޭނުން ކުރުމުގައި ނުވިސްނާ. މިހާރު އެތަނަކީ މަތީ ތައުލީމު އިންސްޓިޓިއުޓެއް. ޕީޕީއެމްގެ ޒައާމަތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމަށް ފުރުސަތު ނެތީބާ؟ އެމްޑީޕީ މޭޔާ ކެންޑިޑޭޓާއި ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ދާނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވިގެން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި އެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ މުހައްމަދު ލަތީފެވެ. 

ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ލަތީފް ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އައްޑޫގައި މިހާރު ހުރި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިމާރާތް ހޮޓަލަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މި ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ.

your imageމުހައްމަދު ލަތީފް-- ފޮޓޯ: ސަން

އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ދުވާ ޓްރެކަކަށް ހަދަން ވެސް އިދިކޮޅުން ވައުދުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރާއި، ސިޓީ ސްކޮޔާ އާއި ދޮންދީނާ ބިނާ އާއި މަރަދޫ އަދި ފޭދޫގެ މަގުތަކަށް ނިމިދިޔަ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ހެދި ގޮތް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް