މަހުލޫފު މާޒިޔާ ކޯޗާ ބައްދަލުކުރަނީ
މަހްލޫފު މާޒިޔާ ކޯޗާ ބައްދަލުކޮށްފި
Share
ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު، މާޒިޔާގެ އާ ކޯޗު ރިސްޓޯއާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މާޒިޔާގެ އާ ކޯޗު ރިސްޓޯއާ މަހްލޫފު ބައްދަލުކުރެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް މާޒިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް މަހްލޫފު އޮޅުން ފިލުއްވިއެވެ. 

ކުޅިވަރު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގެން އެފްއޭމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި މަހްލޫފުގެ ރާގު ފަހުންވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި ވަޒީރު އަންނަނީ އެފްއޭމާ އަދި ބައެއް ކްލަބުތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް