ފޮޓޯ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
Share
ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވަނީ، ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ދެ ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ދެ ކޮންސަލްޓެންޓުނާއި މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް