ދޯނީގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ---
ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
Share
މާފުށި ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު މެންދުނު 01:24 ހާއިރު ކަމަށާއި، ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއިއެކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ލޯންޗެއް އެސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. 

މިހާދިސާގައު މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓްކުރި ފަރާތާއި ހަވާލާދީ އެމްއެންޑިއެފްއިން ބުނެފައިވަނީ، އެހެން ލޯންޗަކުން ގޮސް ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން މިހާރު ބާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް މީހަކަށްވެސް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. 

 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް