ބާނީ ރާއްޖޭގައި ހުރިކަމަށް ދައްކުވައިދޭން ހަދާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ބާނީ އެންމެ ފަހުން މާލެ އަތުވެއްޖެ!
Share
ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތައް ދައުވަތު ދިނީ 1000 (އެއް ހާސް) މީހުނަށެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކުރިން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ވާދަކުރެއްވި ބާނީ ސެންޑޭސް އެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަޑައިގެން އިންނެވި ގޮތެވެ.
Advertisement

ބޯ ކޯޓަކާއެކު، ބޮލުގައި ކޯނެއް ވެސް އަޅައި ދެ އަތައް އަންގި ލައްވައިގެން ގޮނޑިއެއްގައި އިންނެވިގޮތުން ކެމެރާތައް ބާނީ އަށް ހުއްޓުނެވެ. 

އަދި ސޯސަލް މީޑިއާގައި އޭނާއަށް ތަފާތު ފޯސްޓުތައް ހަދަދި އަންނަނީ އޭނާއަށް ހަޖޫ ޖެހަމުންނެވެ. މި ސަކަރާތުގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންވެ.

 

މިގޮތުން ބާނީގެ ފޮޓޯ ފޮޓޯޝޮޕް ކޮށް އެނާ އެކި ތަންތަނަށް ލައި މީހުން އަންނަނީ ޝެއާކުރަމުންނެވެ. 

މިގޮތުން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބައެއް ދިވެހިން ވެސް މި ސަކަރާތްގަނޑުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ވަނީ ބާނީ ރާއްޖޭގައި ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަ މަންޒަރުވެސް ދައްކުވައިދީފައެވެ.

 

21%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
14%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް