މައިނުން މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްގެން ގެންދަނީ: ---
ބިމު އަޑީގަ 14 ދުވަސް ވަންދެން ތާށިވެފައި ތިބި 11 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
Share
ޗައިނާގައި ރަން މައިނެއްގައި ބިމު އަޑީގައި 14 ދުވަސް ވަންދެން ތާށިވެފައި ތިބި 11 މީހަކު މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މި މައިނުގައި އެމީހުން ތާށީވީ މީގެ ދެ ހަފްތާ ދުވަސް ކުރިން ބާރު ގަދަ ގޮވުމަކާ އެކުއެވެ. 

މި ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނޔާތަކުގައި އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 

އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްގެން ނެރިގެން ދާ މަންޒަރު ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ސީސީޓީވީ" އިން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. 

އެމީހުން ނެރެގެން ގެންދިޔައިރު ލޮލުގައި ވަނީ އެއްޗެއް އަޅާ އަލި ނުވްނަނަ ގޮތް ހަދާފައެވެ. ސަބަބަކީ އެހާ ދުވަސް ވަންދެން އަނދިރީގައި ދިރިއުޅުމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް