އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރު: ފައިލް ފޮޓޯ އަވަސް
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ދޫކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ ފާޑުކިޔަނީ
Share
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ހެލިކޮޕްޓަރު، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބޭނުމަކަށް ދޫކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޒަމާނުންސުރެ ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ދަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި މީޑިއާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން އަދި ސުކޫލް މަދަރުސާތަކުން އިންތިޒާމްކުރާ ހަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމަށް، އެ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި މިންވަރަކުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއީ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ބަދަހި ގުޅުމާއި އިތުބާރު، އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މާތް މަގްސަދުގައި ޒަމާނުންސުރެ، ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ސިފައިންގެ އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ. 

ސިފައިންނާއި އުޅަނދު، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރަން ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް