ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: -
ވަގު ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި
Share
ޕާސްޕޯޓް ނަކަލުކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީއަކު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.
Advertisement

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވީ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއް ކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. 

ޖެނުއަރީ މަހު ވެސް މިގޮތަށް ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު ތިން ބިދޭސީއަކު ހިފެހެއްޓި އެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު މިގޮތަށް އައި ތިން ބިދޭސީން ހިހެފެއްޓުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައި ވެއެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހުއްޓުވާ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްލަތް އިމިގްރޭޝަނުން ދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރަމުންނެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް