ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް
އެންފީލްޑްގައި އެވަޓަން އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
Share
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. އެވަޓަން އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

އެންފީލްޑްގައި އެވަޓަން އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވުން މިއީ ވޭތިދެ ދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންފީލްޑްގައި އެވަޓަން މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިން، އެވަޓަން އެންމެ ފަހުން އެންފީލްޑްގައި ލިވަޕޫލް އަތުން މޮޅުވެފައިވަނީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަވަނަ އަހަރުއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެޗުގައި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެވަޓަންއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ ތިންވަނަ މިނިޓްގައި މި ލަނޑު ޖެހީ ރިޗާލިސަން އެވެ. ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ގިލްފީ ސިގަޑްސަންއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް