މުހައްމަދު ފަޒީން:-
ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ފަޒީން
Share
ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް މުހައްމަދު ފަޒީންއަށް މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފިއެވެ.
Advertisement

ފަޒީން ބޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ހޮވަން ފެންނަކަމަށް ނިންމީ ހާޒިރުވެ ތިބި 58 މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

ފަޒީންއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި ޕްރެޒެންޓު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ ސީއެންއެމްގައެވެ. އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރީ ރާއްޖެ ޓީވީގައެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް