އުދުހުނުކަމަށް ސިފަވާ ބޯޓު
އުދުހިފަ ދިޔަ ބޯޓެއް! މިވީ ކިހިނެއް؟
Share
އުދުހިފަ ދާކަމަށް ސިފަވާ ބޯޓެއްގެ ވީޑިއޯ މީހަކު ނަގައިފިއެވެ.
Advertisement

މ ފޮޓޯ ނަގާފައިވަނީ ކޮލިން މެކްކަލަމް ނަކަމަކަށް ކިޔާ ސްކޮޓްލޭންޑު މީހެކެވެ. 

އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ބޯޓު ކަނޑުގައި ނުޖެހި ދުއްވާފައިދާ މަންޒަރެެވެ. 

ފޮޓޯ ނެގިވަގުތު ހަމަލޮލަށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. 

ސަބަބަކީ އުޑާއި ކަނޑުގެ އަލި އެޅިފަައިވާގޮތުން ބޯޓު ދުއްވާފައިދާ މަންޒަރު ފެންނަނީ ފެނުގައި ނުޖެހިއެވެ.

17%
ކަމުގޮސްފި
8%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
75%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް