ފޮޓޯ--ޔޫތް މިނިސްޓަރީ
ނ. މާފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ސޮއިކޮށްފި
Share
ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް މިއަދު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. 

އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަޒްމީލްއެވެ. އަދި މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓާ މުހައްމަދު ޝައުޔާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް