ްއިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: ފައިލް ފޮޓޯ
މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް ނުހަދަން
Share
މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ނުހަދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

"ކޮބާ މަގޭ ފްލެޓް؟" ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެފައެވެ. 

މި މުޒާހަރާއިން ފުލުހުން މިއަދު ވަނީ 38 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާ ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ފަސް މީހުންނަށްވުރެެ ގިނައިން އެއް ނުވެވޭގޮތަށް އޮއްވާ ގިނަ ބަޔަކު އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފަށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރިއެވެ. 

އިިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގެ ބޭނުން ސަރުކާރުން ނަހަމަގޮތުގައި ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް