އެމެރިކާއަށް އެރި ނަގޫރޯޅިއެއް:
އެމެރިކާއަށް ނަގޫރޯޅި ތަކެއް އަރައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
Share
އެމެރިކާގައި ނަގޫރޯޅި ތަކެއް އަރައި ހަ މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.
Advertisement

ބާރު ވަޔާއެކު ނަގޫރޯޅިތައް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ދެކުނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށެވެ. 

އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ އިމާރާތްތަކަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ. 

މިގޮތުން އެމެރިކާގެ ދެކުނަށްވަނީ 23 ނަގޫރޯޅި އަރާފައެވެ. އެއީ އަލަބާމާ އަށް 17 ނަގޯރޯޅި، ޖޯޖިއާއަށް ފަސް ނަގޫރޯޅި، އަދި މިސިސިޕީއަށް އެއް ނަގޫރޯޅި އެވެ. 

އެމެރިކާގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އަދިވެސް އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ނަގޫރޯޅި އެރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް