ވެލީގެ ތޫފަނު:
ޗައިނާއަށް ވެލީގެ ތޫފާނުތަކެއް އަރަނީ
Share
މި ހަފްތާ ފެށުނު ފަހުން ޗައިނާގެ ވެރިއަށް ބެއިޖިން އަށް ވެލީގެ ތޫފާނުތަކެއް އަރަން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

މިއަދު ވެސް ބެއިޖިން އަށް ވަނީ ވެލީގެ ތޫފާނުތަކެއް އަރާފައެވެ. މިއީ މިފަދަ ތޫފާނެއް އެ ސިޓީއަށް މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެރި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. 

މި ތޫފާނުތަކުގެ ސަބަބުން ބެއިޖިން ވަނީ މިއަދު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. 

އެ ސިޓއަށް ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓު ނެރިފައެވެ. 

your imageވެލީގެ ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ބެެއިޖިން ވަނީ ކިލަނބުވެފަ:

މި ތޫފާނުތައް އުފެދިފައިވަނީ މޮންގޯލިއާ ސަރަހައްދުންނެެވެ. އަދި މި ތޫފާނުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނުރައްކާތެރި ކުޑި ފެތުރެމުން ދާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ތޫފާނުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގައި ތަންތަން ދުރަށް ފެންނަ މިންވަރަރުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް