ކުރީގެ ނައީބް ރައީސް ޖަމީލް- ފޮޓޯ: އަވަސް
އިދިކޮޅަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ސާފު: ޖަމީލް
Share
އިދިކޮޅަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޑރ. ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ ނޫހަކުން ލިޔެފައިވާ ހަބަރެއް ޓުވީޓު ކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްއޭ ކިޔާ، ކައުންސިލް ހޯދަން ނިކުންނަން މިވަރުގެ ބަޔަކު ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި މިފަހަރު ބަހުސް ކުރަމުން މިދަނީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ނޯތު ކޮރެއާއަށް ވުރެ ނުބައި ކަމަށް "ވެންޓިލޭޓަރުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ތާށިވެ ހަފުސްވުމުން" ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ހަބަރުގައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ބަހުސަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް