ތްރީޑީ ޕްރިންޓު ކޮށްފައިވާ ފަރު
ތްރީޑީ ޕްރިންޓުކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ފަރެއް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް
Share
ރާއްޖޭގެ ފަރެއް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

މިގޮތުން ރެ ކޯޑުފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ސަމާ އައިލެންޑު ރިސޯޓުގައި ތްރީޑީ ޕްރިންޓު ކޮށްފައިވާ ފަރެކެވެ. 

މިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރޭ ޓޫރިޒަމް ރިވިއުގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދުގައެވެ.

މި ފަރަށް ލިބިފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި މިގޮތައް ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ބިޑު ފަރުގެ ގޮތުގައެވެ. 

your imageތްރީޑީ ޕްރިންޓުކޮށްފައިވާ ފަރު:

މި ފަރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިރޭ ތަކެތި ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ. 

މި ފަރަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބޫރުގައި އެންމެފރުަތަމަ ޑިޒައިން ކުރަން ފެށި ފަރެވެ.

your imageތްރީޑީ ޕްރިންޓު ކޮށްގައިވާ ފަރު:

88%
ކަމުގޮސްފި
13%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް