ުހުޅުމާލޭގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު——ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސަސް
ހުޅުމާލެގައި އަލިފާނުގެ ހަދިސާއެއް ހިނގައިފި
Share
ހުޅުމާލެގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅެނީ ހުޅުމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ވިފްކޯ ގަރާޖް ކުރިމަތީ ހުރި ކުނިތަކެއްގައެެވެ. އަދި މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:29ގައި ކަމަަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކަށް ބަލާއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާންގަނޑު ހިފާފައެވެ.

your imageއެ ސަރަހައްދުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު 

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެ ސަރަަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ ޓީމް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު އެ އަލިފާންގަނޑު މިހާރުވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް