ފިލްމީތަރި އަހުމަދު އާސިމް
ގޭންގުން ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން ފިލްމީތަރި އާސިމްގެ ކަންފަތަށް އަނިޔާވެއްޖެ
Share
ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު މާލޭ ކިންސް ކޯނާ ރެސްޓޯރަންޓުގައި އިންދާ ގޭންގަކުން އައިސް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން، ފިލްމީ ތަރި އަހުމަދު އާސިމްގެ ކަންފަތަށް އަނިޔާ ވެފައިވާކަމަށް، މިއަދު އޭނާ ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ހަމަލާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ އިއްޔެ ވަނީ ފުލުހުގައި މައްސަލަ ވެސް ޖައްސާފައެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ކަންފަތް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ކަންފަތުގެ އެތެރެއަށް ލޭ ފައިބާފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނިކަމަށް އެނާ މިއަދު ބުންޏެވެ. 

"މިހާރު މި ގެންދަނީ ކަންފަތައް ބޭސް ކުރަމުން،" - އާސިމް

އެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން މީހަކު ވަނީ އެނާއަށް މަގުމަތިން ވެސް ފުރައްސާރަކޮށް އިންޒާރު ވެސް ދީފައެވެ. 

"ފޮށުނީި ގުރުއާން ކުލާހެއް ހިންގާ ފައުޒީ ކިޔާމެހެއް. ހަމަލާ ދިނީ އެނާގެ ގޭންކުން،" - އާސިމް

އާސިމް ބުނީ އޭނާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހާގެ މައްސަލަ ވެސް ފުލުހުގައި ޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ވީޑިއޯ ވެސް ފުލުހުންނަށް މިހާރު ދީފައިވާނެކަމަށާއި، ހޯމަ ދުވަހު ހަމަލާ ދިނީ އޭނާއާއި ފޮށުނު މީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުގައި ޖެއްސުމުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

ނަމަވެސް އެމީހުން އޭނާއަށް މަގުމަތިން ފޮށި އިންޒާރުދީ އަނިޔާކުރަންޖެހޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާ ކޮށްފައި ނޯންނާނެކަމަށް ވެސް އާސިމް ބުނެއެވެ. 

25%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް