ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ———
އައްޑޫގެ އަސްތަކަށް ހިލޭ އަރާލުމުގެ ފުރުސަތު
Share
އައްޑޫގެ އަސްތަކަށް އަރައި ހިލޭ ދުއްވާލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.
Advertisement

އަސްތައްދުއްވުމާއި އަސްތަކާ އެކުގައި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށެވެ. 

އެއީ އައްޑޫގެ އީދިގަލި ދަނޑު ސަރަހައްދުގަ އެވެ.

އައްޑޫއަށް ގެނެސްފައިވާ ތިން އަހުގެ ތެރެއިން އާއްމުންނަށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ސޯފީ އަދި އަސްލާނަ ށެވެ. 

ދެ އަހުގެ ފަރި ހަރަކާތްތައް ވެސް ދައްކާލުން މިއަދު އޮންނާނެއެވެ.

your imageފޮޓޯ--

އަސްތަކަށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އައްޑޫގެ ކައުންސިލް ކަމަށް ކުރިމަތިލާ އާމިނަތު ގުލްފިޝާމް ގެ ކެންޕެއިން ޓީމުން ބާއްވާ އާއިލީ ހަވީރެއްގެ ތެރެއިން ނެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް