ފޮޓޯ--އެމްއެންޑީއެފް
ކަނޑު މަތީގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ
Share
ކަނޑުމަތީގައި އޮތް ތެޔޮ ބޭޓެއްގައި ރޯމެ އަދަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައި ވަނީ ފޭދޫ ފިނޮޅު ކައިރީ އޮތް ތެޔޮ ބޮޓެއް ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާޓީމް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބަނޑޫދޫ ފިނޮޅު ކައިރީގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ލެސްކިޔު ސާވިސަސްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ވަށައިފި އެވެ.

އަދި އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 17:50 ގައި ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް