އީސީގެ ރައީސް: ޝަރީފް
ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާތައް އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި
Share
ވޯޓުފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ބައެއް ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ބައއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށް މިހާރު ގުނާ ނިންމާ ނަތީޖާ ދަނީ އިއުލާންކުރަމުންނެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާތަނަށް ވޯޓުލުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 713 ވޯޓުފޮށީގެ ތެރެއިން 117 ވޯޓުފޮށްޓެެވެ. 

ގިނަ ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލާން އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކުތިބިއިރު، މިހާތަނަށް 173،909 މީހުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް