ވޯޓު ކަރުދާސް
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން އަންނަ މޭ މަހު
Share
ހޮނިހިރު ފުވަހު ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމަށް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މޭ މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

އެލްޖީއޭއިން ބުނީ އެ ރަސްމިއްޔާތު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުން ހުވައިކުރާނެ ތަރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެކަމަށް އެލްޖީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމަށް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މޭ މަހު ބާއްވަން ނިންމިއިރު އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އީސީން އަންނަނީ އާއްމުކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް